ΒΑΦΗ ΚΟΛΛΑΣ


Έτοιμη μαύρη βαφή για κάθε τύπου κόλλας.