ΚΟΛΛΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ – ΛΟΥΣΤΡΙΝΟΚΟΛΛΕΣ


Κόλλα πολυουρεθάνης με καλή ρευστότητα, και χαμηλότερη θερμοκρασία ενεργοποίησης. Κατάλληλη για σόλες δερμάτινες, θερμοελαστικού (TR), PVC, πολυουρεθάνες κλπ.

Read More

Αστάρι με χρήση σκληρυντή, με μεγάλη ρευστότητα, κατάλληλο σαν πρώτο χέρι σε πολύ απορροφητικά υλικά, λαδερά δέρματα, ελαστικές σόλες και σόλες θερμοελαστικού (TR) κ.α. MSDS...

Read More

Μια εναλλακτική έκδοση της Α-98 με κύριο χαρακτηριστικό την ελαχιστοποίηση του χρόνου στεγνώματος, κατάλληλη για υψηλούς ρυθμούς παραγωγής. MSDS...

Read More

Κόλλα ενός συστατικού, με βάση την πολυουρεθάνη, κατάλληλη για όλους τους τύπους σόλας. Ενεργοποιείται με θέρμανση και είναι διαφανής. Χρησιμοποιείται χωρίς ή με σκληρυντή. MSDS...

Read More