ΚΟΛΛΕΣ ΠΟΛΥΧΛΩΡΟΠΡΕΝΙΟΥ – ΔΕΡΜΑΤΟΚΟΛΛΕΣ


Κόλλα πολυχλωροπρενίου με προσθήκη σκληρυντή. Μεγάλη αντοχή στην θερμοκρασία και εξαιρετικό ‘’τσίμπιμα’’. Κατάλληλη για σόλες θερμοελαστικού (TR) και δερμάτινα φόντια. MSDS...

Read More

Κόλλα πολυχλωροπρενίου με προσθήκη σκληρυντή. Πολύ καλή ρευστότητα, ιδανική για σόλες ελαστικού αλλά και για κάθε συγκόλληση μεταξύ ελαστικών μερών. MSDS TDS    ...

Read More

Κόλλα πολυχλωροπρενίου με μεγάλο ‘’τσίμπιμα’’ και αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες. Ιδανική για το μοντάρισμα.

Read More

Ισχυρή κόλλα πολυχλωροπρενίου, διαφανής, με γρήγορο ‘’άρπαγμα’’ και μεγάλο ‘’ανοιχτό χρόνο’’. Κατάλληλη για δερμάτινες σόλες κα σόλες EVA.

Read More

Διαφανής κόλλα πολυχλωροπρενίου με μεγάλο ‘’ανοικτό χρόνο’’, για δέρμα, ύφασμα, EVA κλπ. Ιδανική για την κατασκευή τσάντας, ζώνης και άλλων δερμάτινων ειδών. αλλά και για γενική χρήση. MSDS TDS...

Read More

Κόλλα πολυχλωροπρενίου με μεγάλο ‘’τσίμπιμα’’, κατάλληλη για πάτους και βοηθητικές εργασίες στην υποδηματοποιία. Χρησιμοποιείται και σαν μονής επάλειψης. MSDS...

Read More